Sơ đồ khối của máy tính

Sơ đồ khối máy tính

Sơ đồ khối máy tính 2Sơ đồ khối máy tính 2
Sơ đồ cấu trúc máy tính

Thiết bị đầu vào

Thiết bị đầu vào (thiết bị đầu vào) là thiết bị nhập dữ liệu vào máy tính, ví dụ: B. Bàn phím, chuột, webcam, máy quét …

Thiết bị xử lý

Thiết bị xử lý là thiết bị xử lý dữ liệu, quản trị và điều khiển các hoạt động của máy tính, chúng thường được gọi là CPU – Bộ xử lý trung tâm.

Lưu trữ và thiết bị lưu trữ

Thiết bị lưu trữ và lưu trữ (thiết bị lưu trữ và lưu trữ) là thiết bị lưu trữ dữ liệu tạm thời hoặc vĩnh viễn trên dữ liệu máy tính, bao gồm cả bộ nhớ trong và bộ nhớ ngoài.
Bộ nhớ trong gồm có: bộ nhớ đệm và bộ nhớ chính (gồm bộ nhớ ROM chỉ đọc, bộ nhớ RAM truy xuất ngẫu nhiên).
Bộ nhớ ngoài bao gồm ổ cứng, đĩa mềm, CD, DVD, ổ cứng USB, thẻ nhớ và các thiết bị lưu trữ khác.

Đầu ra thiết bị

Thiết bị đầu ra là thiết bị hiển thị và xuất dữ liệu từ thiết bị, ví dụ: B. Màn hình, máy in, loa, máy chiếu …

[*1]
[*2]
————–
Tham khảo: -tuihocit