Phần cứng, phần mềm và phần dẻo máy tính

Phần cứng, phần mềm và phần dẻo máy tính

Phần cứng

Phần cứng (Hardware) dùng để chỉ cấu trúc vật lý của máy tính, rất khó thay đổi. Bao gồm tất cả các thiết bị, linh kiện điện tử của máy tính như vi mạch, mạch in, cáp nguồn, bộ nguồn, bộ nhớ, màn hình, chuột, bàn phím, …

Phần mềm

Phần mềm (software) là một chương trình được lập trình có chứa mã hỗ trợ phần cứng và có thể áp dụng cho người dùng.
Phần mềm máy tính có thể được chia thành hai loại: phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng.
Khi phần mềm hệ thống được đưa vào bộ nhớ chính, nó sẽ ra lệnh cho máy tính thực hiện các tác vụ. Phần mềm hệ thống bao gồm:
• Hệ điều hành (OS) là phần mềm quan trọng nhất trong máy tính. Đảm nhận vai trò điều khiển mọi hoạt động của máy tính.
• Trình điều khiển thiết bị là các chương trình mà hệ điều hành có thể sử dụng để xác định, quản lý và điều khiển hoạt động của các thiết bị ngoại vi.
• Chương trình vận hành hệ thống: bao gồm chương trình điều khiển khởi động máy tính, chương trình chính điều khiển các hoạt động đầu vào và đầu ra cơ bản của máy tính.
Phần mềm ứng dụng là các chương trình ứng dụng theo lĩnh vực cụ thể. Ví dụ: phần mềm ứng dụng Microsoft Office, phần mềm nén dữ liệu WinRAR, phần mềm nghe nhạc Windows Media Player …

Phần dẻo

Phần mềm cơ sở (firmware) là phần cứng chứa chương trình. Chương trình ổn, thường khá nhỏ, để kiểm soát nội bộ của nhiều thiết bị điện tử.