Download Windows 7 SP1 Mới Nhất 6.1.7601.24214 Trực Tiếp Từ Microsoft

"Sử dụng pass giải nén ở cuối trang bạn nhé

(nếu file nén rar/zip có password)"

Tin nóng cho chúng ta là Microsoft đã phát hành phiên bản Windows 7 SP1 mới nhất với số hiệu 6.1.7601.24214 với tên Win 7 SP1 LDR Escrow. Trình cài đặt này chứa các bản cập nhật vá lỗi đến tháng 8/2018.

Thông tin về Windows 7 SP1 bản dựng 24214 mới nhất

Tải xuống Windows 7 SP1 6.1.7601.24214 mới nhất trực tiếp từ Microsoft 2

Tải xuống Windows 7 SP1 LDR Escrow Original 7601.24214 từ Microsoft

LDR (Bản phát hành phân phối có giới hạn): Gói cập nhật cho bản phát hành hạn chế.

Ký quỹ: Các công trình xây dựng trở thành cột mốc quan trọng (thường là RC hoặc RTM) vì chúng không có lỗi nghiêm trọng.

Do đó, bản cập nhật Win 7 SP1 8/2018 này của Microsoft dù không phải là bản cuối cùng (nếu có) nhưng vẫn đáng tin cậy.

Liên kết tải xuống từ trang chủ của Microsoft

Windows 7 Ultimate 64 bit

Windows 7 Ultimate 32 bit

Windows 7 Pro 64 bit

Windows 7 Pro 32 bit

Windows 7 Home 64 bit

Windows 7 Home 32 bit

Password giải nén

(Giải nén file bằng 1 trong 5 pass dưới đây bạn nhé)

134679
AB134679
145225116
102020
362158012

[*1]
[*2]
————–
Tham khảo: -tuihocit