Dowload MathType 7.4.4 Build 480 Full Mới Nhất 2020

Mathtype là một trong những phần mềm đặc biệt dùng để viết công thức toán học. Sử dụng nhiều trong các tài liệu khoa học, thực hiện các dự án cuối khóa… Vậy phần mềm này có gì thú vị chúng ta cùng mình tìm hiểu nhé.

Phần mềm Mathtype

Bạn không còn sợ hãi việc tìm kiếm các ký hiệu toán học trực tuyến để ghép chúng lại với nhau trong phần mềm định dạng văn bản. Bây giờ Mathtype sẽ giúp bạn thực hiện các chức năng xây dựng công thức. Toán học giúp bạn tốt nhất.

Phần mềm Mathtype cung cấp cho bạn một thư viện công thức toán học, phương trình, định dạng và dữ liệu đo lường chính xác. Thư viện này cực kỳ đa dạng và cho phép bạn cung cấp đầy đủ các thư viện công thức toán học của riêng mình

Hệ thống bản vẽ, thư viện toán học, được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế và các ký tự đúng tiêu chuẩn, vì vậy bạn có thể yên tâm sử dụng để trình bày ở bất cứ đâu.

Khả năng kết xuất đồng thời các phương trình từ Word, hỗ trợ Microsoft Office và Open Office

Hỗ trợ bộ sưu tập toàn diện từ mẫu hoàn hảo

Tải xuống liên kết Google Drive

Link tải Fshare

Lưu ý: Nếu bạn không bấm được vào link tải, hãy nhấn F5 để tải lại trang và bạn có thể bấm vào đó

Hướng dẫn tải xuống vĩnh viễn đầy đủ Mathtype

Bước đầu tiên: tải xuống và cài đặt tệp. Chọn tôi đồng ý

Tải xuống MathType 7.4.4 Build 480 Full mới nhất 2020 11

Tải xuống MathType 7.4.4 Build 480 Full mới nhất 2020 11

Bước thứ hai: Được chứ

Tải xuống MathType 7.4.4 Build 480 Full mới nhất 2020 12

Tải xuống MathType 7.4.4 Build 480 Full mới nhất 2020 12

Bước thứ ba: nhấn lệnh lối ra

Tải xuống MathType 7.4.4 Build 480 Full mới nhất 2020 13

Tải xuống MathType 7.4.4 Build 480 Full mới nhất 2020 13

Bước thứ tư: kéo biểu tượng Mathtype ra khỏi màn hình

Tải xuống MathType 7.4.4 Build 480 Full mới nhất 2020 14

Tải xuống MathType 7.4.4 Build 480 Full mới nhất 2020 14

Bước năm: chạy Mathtype

Tải xuống MathType 7.4.4 Build 480 Full mới nhất 2020 15

Tải xuống MathType 7.4.4 Build 480 Full mới nhất 2020 15

Bước thứ sáu: thực hiện Sao chép văn bản vào tệp mã

Windows Registry Editor Version 5.00

[-HKEY_CURRENT_USERSoftwareJavaSoftPrefscomwiriseditorlicense]
[HKEY_CURRENT_USERSoftwareJavaSoftPrefscomwiriseditorlicense]
"/Cv/E/C81+j/Rw/U/E6ws/Znt/Os/K/Q=="="11/M/P/Ir/Y/B/S/P/Pr/Q/L/Ny/T9s4/Iw=="
"/Mz/Bhef/D/Q/Hs30/U6/F/Pdl/R/Xsg=="="/S/Zd8c/Ai/Z/A83028s6/Kn/Gf/M/Q=="
"vi/L/M7/K/Hb/C/O/A/K/X9uuis/O1/J/A=="="/S/Zd8c/Ai/Z/A80/O/S/C/Vgp/P/Q=="
"wm/U/C/Y/T/Nz5/Tw="="/Wna/F/W3q/I/Yp/Vlj/Dedai56/Ur/Wpf/P/Kpl/Soh/A/Z/Qe6hit3ym6m5sp/B/B/Q=="
"x/W/Yrj/M/Db/Bds="="104z/W8rbqpw5/Qz0/C/Q/Opu/Dj/B5b/Dwsy77"

Tải xuống MathType 7.4.4 Build 480 Full mới nhất 2020 16

Tải xuống MathType 7.4.4 Build 480 Full mới nhất 2020 16

Bước thứ bảy: chạy lệnh Tệp = >>> Lưu dưới dạng

Tải xuống MathType 7.4.4 Build 480 Full mới nhất 2020 17

Tải xuống MathType 7.4.4 Build 480 Full mới nhất 2020 17

Bước thứ tám : Sau đó thử đổi tên tệp một lần nữa “Kichhoat.reg” sau đó nhấn tiết kiệm

Tải xuống MathType 7.4.4 Build 480 Full mới nhất 2020 18

Tải xuống MathType 7.4.4 Build 480 Full mới nhất 2020 18

Bước 9: Chạy tệp ngay lập tức để kích hoạt nó kichhoat.reg

Tải xuống MathType 7.4.4 Build 480 Full mới nhất 2020 19

Tải xuống MathType 7.4.4 Build 480 Full mới nhất 2020 19

Bước thứ mười: Bấm có

Tải xuống MathType 7.4.4 Build 480 Full mới nhất 2020 20

Tải xuống MathType 7.4.4 Build 480 Full mới nhất 2020 20

Bước 11: Chạy lại phần mềm

[*1]
[*2]
————–
Tham khảo: -tuihocit