Cách Call Lên PayPal Gặp Support Tiếng Việt

Hiện tại PayPal đã có hỗ trợ tiếng Việt
Bạn nên sử dụng số điện thoại của mình để đăng ký PayPal cho một cuộc gọi. Điện thoại: 006565104584 / Nhánh 3 Để gặp riêng bộ phận hỗ trợ Việt Nam
Khi gọi Paypal, bạn có thể sử dụng Skype để nạp $ 5 vào Paypal một cách tiện lợi và tiết kiệm tiền.
Cách gọi PayPal Meet Support Tiếng Việt 3

Cách gọi PayPal Gặp gỡ Hỗ trợ Tiếng Việt 3
Cách gọi PayPal Meet Support Tiếng Việt 4Cách gọi PayPal Meet Support Tiếng Việt 4

[*1]
[*2]
————–
Tham khảo: -tuihocit