10+ Cách Gỡ Ứng Dụng Trên Máy Tính, Win 10 – Sạch 100%

"Sử dụng pass giải nén ở cuối trang bạn nhé

(nếu file nén rar/zip có password)"

Cách dọn dẹp ứng dụng trên Windows 10

Trong bài viết này, tôi sẽ giải thích cách dọn dẹp các ứng dụng trên Windows 10 bằng cách dọn dẹp Revo unaller.

Trước tiên, hãy truy cập liên kết này để tải xuống: https://tuihocit.com/download-revo-uninstaller-pro-portable/

Sau khi cài đặt nó, hãy mở nó. Danh sách các phần mềm được cài đặt trên máy tính của bạn sẽ được hiển thị.

10+ Cách Gỡ Cài Đặt Ứng Dụng Trên Máy Tính, Win 10 - 100% Clean 7

10+ Cách Gỡ Cài Đặt Ứng Dụng Trên Máy Tính, Win 10 - 100% Clean 7

Ở đây tôi muốn xóa idm sạch, sau đó tôi nhấp đúp vào Trình quản lý tải xuống Internet

Hơn 10 cách gỡ cài đặt ứng dụng trên máy tính, Win 10 - 100% Clean 8

Hơn 10 cách gỡ cài đặt ứng dụng trên máy tính, Win 10 - 100% Clean 8

Thẻ gỡ bỏ phần mềm này sẽ xuất hiện. Nhấp vào Tiếp tục ngoại tuyến.

Hơn 10 cách gỡ cài đặt ứng dụng trên máy tính, Win 10 - 100% Clean 9

Hơn 10 cách gỡ cài đặt ứng dụng trên máy tính, Win 10 - 100% Clean 9

Chọn Hoàn thành và nhấp vào Tiếp theo.

Hơn 10 cách gỡ cài đặt ứng dụng trên máy tính Win 10 - 100% Clean 10

Hơn 10 cách gỡ cài đặt ứng dụng trên máy tính Win 10 - 100% Clean 10

Phần mềm IDM đang được gỡ bỏ.

Hơn 10 cách gỡ cài đặt ứng dụng trên máy tính, Win 10 - 100% Clean 11

Hơn 10 cách gỡ cài đặt ứng dụng trên máy tính, Win 10 - 100% Clean 11

Khi bạn quay lại Revo, hãy đánh dấu vào Nâng cao và sau đó nhấp vào Quét.

Hơn 10 cách gỡ cài đặt ứng dụng trên máy tính, Win 10 - 100% Clean 9

Hơn 10 cách gỡ cài đặt ứng dụng trên máy tính, Win 10 - 100% Clean 9

Sau khi quét, các tập tin sẽ được hiển thị trong đường dẫn của idm. Nhấn Chọn tất cả, sau đó nhấn Xóa để xóa tất cả các tệp.

Xóa cho đến khi không còn tệp nào được tải. Sau đó, bạn đã hoàn thành việc xóa.

Password giải nén

(Giải nén file bằng 1 trong 5 pass dưới đây bạn nhé)

134679
AB134679
145225116
102020
362158012


[*1]
[*2]
————–
Tham khảo: -tuihocit