10+ Cách Cài Windows 8.1.ISO Bằng USB Chi Tiết Từng Bước

"Sử dụng pass giải nén ở cuối trang bạn nhé

(nếu file nén rar/zip có password)"

Để cài đặt Windows 8.1, bạn phải có USB ít nhất 4 GB cho phiên bản 32 bit và 8 GB cho phiên bản 64 bit. Để tải xuống Windows 8.1. Hãy truy cập liên kết này: https://www.microsoft.com/en-us/software-download/windows8ISO – Ở đây mình sẽ tải phiên bản 64-bit. Bạn chỉ có thể cài đặt Legacy 32-bit.

10+ Cách cài đặt Windows 8.1.ISO qua USB chi tiết từng bước 19

10+ Cách cài đặt Windows 8.1.ISO qua USB chi tiết từng bước 19

Sau khi tải về bạn sẽ có 1 tệp Win8.1_Englishx64.iso với dung lượng khoảng 4 GB.

Tải xuống phần mềm Rufus ngay bây giờ: https://drive.google.com/drive/folders/1fpRZPb9FMvQfcP5iz2gil8KIw47oJmnc Cắm USB vào máy tính và mở phần mềm Rufus.

10+ Cách cài đặt Windows 8.1.ISO qua USB chi tiết từng bước 20

10+ Cách cài đặt Windows 8.1.ISO qua USB chi tiết từng bước 20

Ở điểm 1 chọn USB kết nối với thiết bị, bấm vào điểm 2 chọn rồi chọn tệp win8.1 tải về

Trong Phần 3, chọn GPT để cài đặt UEFI. Nếu 32-bit, hãy chọn MBR để cài đặt Legacy.

Xong và nhấn bắt đầu và hệ thống tệp để mặc định.

Khi nó chạy từ 0% đến 100%, hãy nhấp vào Close để thoát và kết nối cổng USB với máy tính cần cài đặt Windows 8.1.

10+ Cách cài đặt Windows 8.1.ISO qua USB chi tiết từng bước 21

10+ Cách cài đặt Windows 8.1.ISO qua USB chi tiết từng bước 21

Sau khi kết nối USB, bật máy tính của bạn và nhấn nút Start menu nhiều lần để hiển thị USB

10+ Cách cài đặt Windows 8.1.ISO qua USB chi tiết từng bước 22

10+ Cách cài đặt Windows 8.1.ISO qua USB chi tiết từng bước 22

USB có chữ UEFI sẽ hiển thị. Chọn USB này và nhấn Enter.

10+ Cách cài đặt Windows 8.1.ISO qua USB chi tiết từng bước 23

10+ Cách cài đặt Windows 8.1.ISO qua USB chi tiết từng bước 23

Nhấn Enter trên thẻ USB. Logo Windows 8.1 sẽ xuất hiện và nó sẽ tải vào trình cài đặt.

10+ Cách cài đặt Windows 8.1.ISO qua USB theo từng bước 24 chi tiết

10+ Cách cài đặt Windows 8.1.ISO qua USB theo từng bước 24 chi tiết

Để ngôn ngữ và bàn phím mặc định là US, sau đó nhấn Next.

10+ Cách cài đặt Windows 8.1.ISO qua USB chi tiết từng bước 25

10+ Cách cài đặt Windows 8.1.ISO qua USB chi tiết từng bước 25

Nhấn Install Now để cài đặt.

10+ Cách cài đặt Windows 8.1.ISO qua USB chi tiết từng bước 26

10+ Cách cài đặt Windows 8.1.ISO qua USB chi tiết từng bước 26

Một giao diện hiện ra qua đó bạn có thể bắt đầu nhập khóa mới cho khóa tiếp theo mà không cần bỏ qua (bỏ qua). Nhập khóa XHQ8N-C3MCJ-RQXB6-WCHYG-C9WKB, sau đó nhấn Tiếp theo.

10+ Cách cài đặt Windows 8.1.ISO qua USB chi tiết từng bước 27

10+ Cách cài đặt Windows 8.1.ISO qua USB chi tiết từng bước 27

Nhấp vào Chấp nhận để đồng ý với điều khoản và nhấp vào Tiếp theo.

10+ Cách cài đặt Windows 8.1.ISO qua USB chi tiết từng bước 28

10+ Cách cài đặt Windows 8.1.ISO qua USB chi tiết từng bước 28

Nhấp vào Tùy chỉnh: Chỉ cài đặt Windows

10+ Cách cài đặt Windows 8.1.ISO qua USB chi tiết từng bước 29

10+ Cách cài đặt Windows 8.1.ISO qua USB chi tiết từng bước 29

Chọn phân vùng ổ cứng và nhấp vào Tiếp theo.

10+ Cách cài đặt Windows 8.1.ISO qua USB từng bước 30 Chi tiết

10+ Cách cài đặt Windows 8.1.ISO qua USB từng bước 30 Chi tiết

Nó chạy để cài đặt Windows 8.1. Bạn chỉ cần ngồi đó và chờ đợi.

10+ Cách cài đặt Windows 8.1.ISO qua USB từng bước Chi tiết 31

10+ Cách cài đặt Windows 8.1.ISO qua USB từng bước Chi tiết 31

Thời gian đếm ngược kéo dài 10 giây. Sau đó nhanh chóng rút thẻ USB ra và đợi nó khởi động lại.

10+ Cách cài đặt Windows 8.1.ISO qua USB chi tiết từng bước 32

10+ Cách cài đặt Windows 8.1.ISO qua USB chi tiết từng bước 32

Treo một lúc cho đến khi tên PC xuất hiện. Nhập tên và nhấp vào Tiếp theo.

10+ Cách cài đặt Windows 8.1.ISO qua USB chi tiết từng bước 33

10+ Cách cài đặt Windows 8.1.ISO qua USB chi tiết từng bước 33

Chọn Cài đặt nhanh để sử dụng ngoại tuyến nhanh chóng.

10+ Cách cài đặt Windows 8.1.ISO qua USB từng bước Chi tiết 34

10+ Cách cài đặt Windows 8.1.ISO qua USB từng bước Chi tiết 34

Nhấp vào Tạo tài khoản cục bộ

10+ Cách cài đặt Windows 8.1.ISO qua USB chi tiết từng bước 35

10+ Cách cài đặt Windows 8.1.ISO qua USB chi tiết từng bước 35

Nhập người dùng bạn cần tạo cho máy tính, sau đó nhấp vào Hoàn tất. Nếu bạn cần tạo mật khẩu, vui lòng nhập dòng 2 và 3.

10+ Cách cài đặt Windows 8.1.ISO qua USB chi tiết từng bước 36

10+ Cách cài đặt Windows 8.1.ISO qua USB chi tiết từng bước 36

Nhấp vào Kết thúc. Chờ khoảng 1 phút. Màn hình desktop hiện ra như sau là bạn đã cài đặt thành công.

Password giải nén

(Giải nén file bằng 1 trong 5 pass dưới đây bạn nhé)

134679
AB134679
145225116
102020
362158012


[*1]
[*2]
————–
Tham khảo: -tuihocit